مهدی شیری بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار مطالبی در استوری صفحه اینستاگرام خود درباره برخی اقدامات "بهروز دژبود"، مدیر برنامه بشار رسن افشاگری کرد.

استوری های مهدی شیری بر عیله "دژبود" و هشدار به بشار رسن:

افشاگری مهدی شیری درباره مدیر برنامه بشار رسن

افشاگری مهدی شیری درباره مدیر برنامه بشار رسن

پاسخ بهروز دژبود، مدیربرنامه بشار رسن به اظهارات مهدی شیری:

افشاگری مهدی شیری درباره مدیر برنامه بشار رسن

استوری مهدی شیری:

افشاگری مهدی شیری درباره مدیر برنامه بشار رسن